ANBI

Vermelding van gegevens in verband met de ANBI-status

Conform het  Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994  (wijziging 2013) publiceren we hier een aantal zaken aangaande gegevens, financiele verantwoording en activiteiten. Hiermee voldoen wij hiermee aan deze publicatieplicht die is opgenomen in de uitvoeringsregeling.

Statutaire naam

Stichting Werkgroep Zeearend Nederland (KvK-nummer 70674183)

De werkgroep is ondergebracht in een stichting (statutaire naam: Stichting Werkgroep Zeearend Nederland). De stichting heeft geen winstoogmerk en beoogt het algemeen nut. De stichting heeft  een ANBI status.  Conform het  Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994  (wijziging 2013) publiceren we op deze pagina dan ook een aantal zaken aangaande gegevens over de stichting, financiele verantwoording en activiteiten. Hiermee voldoen wij hiermee aan deze publicatieplicht die is opgenomen in de uitvoeringsregeling.

Doelstelling

Het doel van de werkgroep is het bevorderen van de bescherming van en ecologisch onderzoek naar de zeearend in Nederland. De werkgroep probeert dat door:

 • de belangen van de zeearend te behartigen, o.a. bij overheden;
 •  het uitvoeren van broedbiologisch en ecologisch onderzoek;
 • het zorgen voor uniformiteit en standaardisatie bij dat onderzoek, bijvoorbeeld door het opstellen van ringprotocollen voor broedbiologisch onderzoek;
 •  het verzamelen en publiceren van resultaten van dit onderzoek;
 • het coördineren van broedbiologisch onderzoek;
 • het ondersteunen van vrijwilligers bij hun onderzoek aan zeearenden;
 •  het stimuleren van terugmeldingen van (kleur)geringde zeearenden;

Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Dirk van Straalen – voorzitter
 • Romke Kleefstra – secretaris
 • Noor Bennink – penningmeester
 • Andrea van den Berg – bestuurslid
 • Peter de Boer – bestuurslid
 • Symen Deuzeman – bestuurslid
 • Stef van Rijn – bestuurslid

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie.

Beleidsplan

Op dit moment wordt ons beleidsplan voor 2018-2020 uitgewerkt.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Hier komt in januari 2019 het verslag over ons eerste actieve jaar.

Financiële verantwoording

Hier komt in januari 2019 het financiële jaarverslag over 2018.