Broedgevallen

Zeearenden broeden sinds 2006 in Nederland. Een uitgebreide beschrijving van vestiging, verspreiding en verloop van de broedgevallen (tot 2016) vindt u in dit rapport: rapport,   en  dit artikel  in Limosa.

De werkgroep publiceert jaarlijks de resultaten van het broedseizoen in de Takkeling, het tijdschrift van de Werkgroep Roofvogels Nederland. De resultaten tot 2018 vindt u in dit artikel.

In de onderstaande interactieve kaart kunt u de broedresultaten nader bestuderen.