De WZN

Dit is de website van de Werkgroep Zeearend Nederland. Het doel van de werkgroep is het bevorderen van de bescherming van en ecologisch onderzoek naar de zeearend in Nederland.

Foto: Willem van Manen

De werkgroep doet dit door:

 • de belangen van de zeearend te behartigen, o.a. bij overheden;
 • broedbiologisch en ecologisch onderzoek te coördineren en uit te voeren;
 • te zorgen voor uniformiteit en standaardisatie bij dat onderzoek, bijvoorbeeld door het opstellen van ringprotocollen voor broedbiologisch onderzoek;
 • de onderzoeksresultaten te verzamelen en te publiceren;
 • vrijwilligers te ondersteunen bij hun onderzoek aan zeearenden;
 •  terugmeldingen van (kleur)geringde zeearenden te stimuleren.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Dirk van Straalen – voorzitter
 • Romke Kleefstra – secretaris
 • Noor Bennink – penningmeester
 • Andrea van den Berg – bestuurslid
 • Peter de Boer – bestuurslid
 • Symen Deuzeman – bestuurslid
 • Stef van Rijn – bestuurslid