Het risico op aanvaringen met windturbines van zeearend en bruine kiekendief in Flevoland

De provincie Flevoland is een provincie met belangrijke aantallen zeearenden en bruine kiekendieven. In dit onderzoek wordt de beschikbare kennis over (het verminderen van) aanvaringsrisico’s bij zeearenden en bruine kiekendieven op een rij gezet.