Eerste Zeeuwse jonge zeearend geringd

Deze week is het eerste jong van het zeearendenpaar in natuurgebied Slikken van de Heen geringd. Dit ringen gebeurt om de vogel te kunnen herkennen en zijn levenswandel te kunnen volgen. Het is het eerste jong dat in Zeeland is geboren. Het Zeeuwse Landschap is erg blij met het broedsucces en keek hier al jaren naar uit.

 

Foto: Pepijn Calle, Zeeuws Landschap.

Het jong, dat voor het ringen voorzichtig uit het nest is gehaald,  is ook opgemeten. Zo kon ook het geslacht bepaald worden: het is een mannetje met- nu al!-  een gewicht van 4,1 kg: weldoorvoed en kerngezond. In het nest werden prooiresten van o.a. brand-, grauwe- en Canadese gans gevonden. De zeearend heeft de kleurring met de code WN01 gekregen. Het kuiken is weer teruggezet in het nest, waarna de ouders al snel de zorg weer op zich namen.

 

Ouders

De vader van het jong is te herkennen aan de kleurring AV01 en is in 2014 geboren in de Biesbosch.

In 2016 werd hij stervend door vergiftiging aangetroffen in de Slikken van de Heen. Dankzij de goede zorgen van het vogelrevalidatiecentrum in Zundert is de vogel gered, en weer vrijgelaten. De moeder heeft ook een ring, echter is het nog niet gelukt om deze te lezen; hopelijk lukt dit binnenkort zodat we ook meer over haar te weten komen.

Kunstnest

Het Zeeuwse Landschap plaatste in 2013 een speciaal kunstnest in een boom, om de jonge arenden te verleiden om zich hier te vestigen. Dit was nodig aangezien de bomen in het gebied nog te jong waren om een nest van meer dan 100 kg te kunnen dragen. Al snel toonden arenden interesse in het nest maar het duurde tot dit jaar voor het eerste broedgeval. Niet eerder broedden er in Nederland zeearenden in een kunstnest.

Vliegende deur

Een volwassen zeearend kan tot wel 92 cm groot worden, en weegt tussen 3,1 en 7,5 kg. De vleugelspanwijdte is 2 tot 2,5 meter: daarom wordt de zeearend ook wel “vliegende deur” genoemd. Een zeearend kan tot 20 jaar oud worden. Verder zijn de grote gele snavel, de diep gevingerde vleugels en de witte staart kenmerkend. Jonge vogels hebben nog geen witte staart.

 Ontwikkelingen zeearenden in Nederland

Sinds het eerste broedgeval in Nederland in 2006 (Oostvaardersplassen) groeit de populatie gestaag. In 2017 waren er 11 paren aanwezig. In Zeeland is volop geschikt leefgebied te vinden. Op termijn zijn er dan ook meer broedgevallen te verwachten. In de Grevelingen en het Markiezaat zitten momenteel al onvolwassen paren.

Zelf kijken?

Het nest is niet van dichtbij te bezoeken, maar nu er een jong is, is de kans heel groot dat je de grote vogels ziet overvliegen: er moet immers (veel) voedsel worden gebracht. Vanaf de Philipsdam is het nest met verrekijker of telescoop goed te zien. Zeearenden zijn erg gevoelig voor verstoring, én het nest ligt in een niet-toegankelijk gebied, waardoor het nest niet van dichtbij te bekijken is. Er wordt veel toezicht gehouden om de rust voor de arenden te kunnen garanderen.