Voortgangsrapport GPS-loggers Zeearenden

In 2019-2021 zijn 15 nestjonge Zeearenden van 12 verschillende nesten met een GPS-GSM-logger uitgerust. Over de resultaten tot en met 2022 is nu het voortgangsrapport als pdfbeschikbaar.

Met de gegevens van deze loggers zijn de omzwervingen van deze Zeearenden na uitvliegen te volgen. Daarmee, in combinatie met aflezingen van ringen, krijgen we een gedetailleerd beeld van sterfte en sterfteoorzaken, terreingebruik, vlieggedrag en dispersie. Omdat de zenders lang meegaan (tot 7 jaar) kan ook het gedrag van de individuen in de geslachtsrijpe levensfase en dus als broedvogel worden onderzocht.

De gegevens worden gebruikt om de belangrijkste rust- en foerageergebieden te identificeren. Daarnaast wordt inzichtelijk waar de belangrijkste knelpunten waaronder verstedelijkte gebieden en obstakels als hoogspanningsleidingen en windparken gelegen zijn. Met de resultaten kunnen Zeearenden beter worden beschermd door bijvoorbeeld maatregelen te nemen om o.a. verstoring en risico’s op aanvaringen met obstakels tegen te gaan.

Het zenderonderzoek wordt financieel mogelijk gemaakt door het Prins Berhard Cultuurfonds, de Provincie Zuid-Holland, de Provincie Zeeland en Provincie Flevoland.